Photo
What

Što?

SenseHive je platforma za prikupljanje podataka o korištenju riječi od svakodnevnih govornika. Platforma se temelji na radu mnoštva (crowdsourcing) i najnovijim idejama iz obrade prirodnoga jezika i strojnog učenja. SenseHive postepeno izgrađuje veliku mrežu značenja riječi, oslanjajući se pritom na trud velikog broja ljudi koji su željni pripomoći.

What

Zašto?

Riječi su osnovni građevni blokovi jezika. One kroz upotrebu rastu, razvijaju se i mijenjaju, često pritom poprimajući više različitih značenja: Je li list koji okrećeš isti list koji je jesenas pao sa stabla?

Razumijevanje različitih značenja riječi ljudima je razmjerno jednostavno, dok računalima predstavlja ogroman izazov. Kada bi računala razumjela riječi, bila bi mnogo bolja u obavljanju niza važnih zadataka -- od pretrage, prijevoda, odgovaranja na pitanja, pa sve do same interakcije s korisnicima.

What

Kako?

SenseHive svakom sudioniku, marljivoj pčelici radilici, postavlja jednostavna pitanja o upotrebi neke riječi u kontekstu. Svakim odgovorom platforma doznaje sve više o značenju dotične riječi.

Inteligentno usklađujući rad velikog broja pčelica radilica, SenseHive gradi raskošnu košnicu smislova riječi, nešto o čemu bi jedna usamljena pčelica mogla tek sanjati.

What

Cilj?

Naš je cilj izgraditi košnice smislova riječi za razne jezike te ih ponuditi svima, bilo za izgradnju ostalih korisnih alata za obradu prirodnog jezika, ili pak za proučavanje riječi i divljenje ljepoti njihovih značenja.

Naš prvi zadatak jest izgraditi košnicu smislova riječi hrvatskoga jezika koja će obuhvatiti barem 10 000 smislova.